0031 (0) 6 12 4000 40 | Videoproductie Nijmegen en fotografie | info@hamavid.nl

1. Toeval

Het toeval helpt een handje. Maar: is het wel toeval?

Onlangs leverde mijn website bouwer me een voorstel voor een nieuw ontwerp. Wat mij opviel was de nieuwe breedte van de afbeelding bovenaan. In mijn beleving was het super wide-screen. Hij verzocht mij om voor de diavoorstelling boven één van de pages foto’s aan te leveren. En dat leverde mij verrassende inzichten op. Ik was gewend op een formaat van drie bij vier te werken en nu moest ik de essentie van de afbeelding in breed en smal proppen.

videoproductie fotografie Nijmegen In het begin leek het erop, dat ik aan boven en onderzijde met een grove schaar de foto’s bijknipte. Maar na een aantal afbeeldingen zag ik dat dit formaat een geheel nieuwe dimensie voor mijn foto’s vormde. Wat laat je zien met een afbeelding? Waar zit de spanning van het kader? Ik werd warempel enthousiast. Het ging zelfs zover, dat ik sindsdien bij iedere opdracht vaststel in welk kader de afbeeldingen verwerkt gaan worden en ik houd daar bij het maken van de foto’s rekening mee. Ik gebruik zelfs een oude truc. In een stuk karton heb ik een brede strook uitgeknipt, dat houd ik op enige afstand voor mijn ogen en ik bekijk de wereld als in de bioscoop.

Mijn opdrachtgevers moesten ook wennen aan mijn nieuwe foto’s. De vrouwen op de foto’s kwamen er in hun ogen niet erg voordelig van af. En lange mensen voelden zich tekort gedaan. Het kostte me intensieve gesprekken om ze te overtuigen van dit nieuwe formaat. Een brede uitstraling werkt gewoon beter. Nadat ze mijn afbeeldingen meer en meer accepteerden, begonnen ze ook reclame voor me te maken. Moet je eens kijken op onze website: nieuw formaat en de fotograaf van deze foto’s is die en die. Dit bezorgde mij nieuwe klanten. Ze stonden in de rij. En van een armzalige zzp-er met een minimum inkomen werd ik een gevierd fotograaf.

Nu hoor ik menigeen denken: deze stijl van fotograferen is toch makkelijk te imiteren? In no-time fotografeert iedereen zo en dan kun je het met je unieke concept wel schudden? Zo werkt dat niet. Een goede wide-screen fotograaf heeft een feilloos gevoel voor kader en beeldbalans. Dat is niet iedereen gegeven. Ik behoor tot de gelukkigen, die dat gevoel bezitten en ik doe er mijn voordeel mee. Het is niet aan te leren. Je hebt het, of je hebt het niet. Zo gaat het met veel zaken. Mensen worden met bepaalde eigenschappen geboren en doen daar hun voordeel mee. Probeer je ze te imiteren zonder dat je dat talent bezit, vergeet het maar. Is dat toeval? Neen toeval is op het moment dat het zich voordoet het vastpakken en benutten.

Over Laurens Janszoon Coster gaat het verhaal, dat hij een in hout uitgesneden letter liet vallen. Het hout viel met de letterzijde in het zand. Terwijl hij de houten letter opraapte zag hij een afdruk in spiegelschrift. Dat bracht hem op  het idee om de boekdrukkunst uit te vinden. Honderden mensen lieten in die tijd houten letters op de grond vallen. Enkele zullen bij het oprapen een afdruk in spiegelschrift hebben gezien. Laurens Janszoon was de eerste die er iets bijzonders in zag en hij had het talent om dat om te zetten in een toepassing die de wereld veranderde. Toeval of niet?

Hans van der Maarel